B
estuursrecht

achtergrond-toga

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen overheidsinstellingen en burgers en ondernemingen. Het bestuursrecht gaat over de manier waarop de overheid beslissingen neemt en welke rechten u heeft wanneer u het niet eens bent met een dergelijk besluit. U kunt dan binnen een wettelijke termijn bezwaar of beroep instellen. Dit bezwaar- of beroepschrift kunnen we voor u opstellen en indienen.

Dit kan wanneer u bijvoorbeeld een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig heeft en deze wordt geweigerd. Of in het geval uw rijbewijs ingevorderd is. Of wanneer u bijvoorbeeld een verkeers- of parkeerboete ten onrechte heeft ontvangen.
In bovengenoemde situaties kunnen we beoordelen of en op welke gronden bezwaar gemaakt kan worden.

Sommige bestuursrechtzaken zijn uitgesloten van een vergoeding voor kosten van rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van de rechtsvraag zal vooraf contact gelegd worden met de Raad voor Rechtsbijstand. Zodat u van te voren weet met welke kosten u rekening dient te houden.