J
eugdstrafrecht
rechthamer-1

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Jongeren die lichte strafbare feiten plegen, kunnen naar Halt worden gestuurd. Groot voordeel van een afdoening via Halt is dat de jongere geen strafblad krijgt. Bij zwaardere strafbare feiten kan er een taakstraf worden opgelegd. Een taakstraf voor jongeren bestaat uit een werkstraf (onbetaalde arbeid), leerstraf (een leerproject) of een combinatie hiervan. De Raad voor de Kinderbescherming begeleidt jongeren met een taakstraf. Bij ernstige delicten kan een jongere veroordeeld worden tot jeugddetentie. Ook kan er een PIJ-maatregel worden opgelegd. Met jeugddetentie en  een PIJ-maatregel kan een jongere in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst.

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet worden vervolgd. Bij kleine vergrijpen (bijvoorbeeld vernieling of diefstal) spreekt de politie met de ouders. Ook kan de politie de jongere doorsturen naar de Jeugdbeschermingsinstelling voorheen BJZ. Wanneer jongeren betrokken raken in een strafzaak is het van belang om snel een start te maken met de verdediging.
Met name indien de jongere vast zit.

Mr. G.I.T. Spaan is gespecialiseerd jeugdrechtadvocaat en heeft jarenlange ervaring.