U
urtarief

Het uurtarief van Mr. G.I.T. Spaan bedraagt € 250,00 per uur exclusief BTW.

tarieven

G
efinancierde rechtsbijstand

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand betaalt een deel van de kosten van de advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Aan gesubsidieerde rechtsbijstand zijn voorwaarden verbonden. Voor de inkomensgrenzen, de eigen bijdrage en de vermogensgrenzen van de gesubsidieerde rechtsbijstand wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

G
ratis spreekuur

U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een afspraak maken om uw probleem voor te leggen. Tijdens dit eerste gesprek krijgt u een kort juridisch advies. U wordt geadviseerd omtrent de mogelijkheden uw probleem op te lossen en wat de kosten van verdere bijstand zullen zijn. Gelet op de drukke agenda van Mr. G.I.T. Spaan verdient het de voorkeur een afspraak te maken voor dit gratis gesprek.

Algemene voorwaarden
Op de aangeboden dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden tijdens het eerste gesprek dan wel per mail/brief overhandigd en worden ook op verzoek verstrekt.