O
ver Mr. G.I.T. Spaan

Mr. G.I.T. Spaan studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sedert geruime tijd werkzaam als advocaat. Zij heeft lange tijd gewerkt op een groot advocatenkantoor in het Noorden van het land.

Mr. G.I.T. Spaan is winnares van de Kluwer scriptieprijs voor Sport en Recht. Zij maakte enkele jaren deel uit van de Tuchtcommissie van de KNVB. Zij voert een algemene praktijk met zware accenten op het jeugdrecht , jeugdstrafrecht -en strafrecht.

Zij heeft een specialistische opleiding jeugdrecht gevolgd aan het Eggens Instituut , onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.

Contact

O
ver Spaan Advocatuur

Met ingang van 1 januari 2015 is Mr. G.I.T. Spaan gestart onder de naam Spaan Advocatuur, welke is gevestigd in Groningen.

Het kantoor is werkzaam in de navolgende rechtsgebieden:

  • Jeugdrecht
  • Jeugdstrafrecht
  • Strafrecht
  • Bestuursrecht

Het kantoor is op basis van artikel 6.23 lid 1 VODA, in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als algemene praktijk.

Op grond van deze registratie is Mr. G.I.T Spaan verplicht, o.b.v. artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

K
antoor

Het kantoor richt zich voornamelijk op particulieren en heeft jarenlange ervaring op het gebied van jeugdrecht waaronder ots, uithuisplaatsing, jeugdstrafrecht, strafrecht, bestuursrecht (bezwaar en beroep).

Spaan Advocatuur staat voor kwaliteit, nauwe betrokkenheid, persoonlijk contact en streeft naar toegankelijke, betaalbare, resultaatgerichte juridische dienstverlening.