JEUGDRECHT

De ondertoezichtstelling is een maatregel waarbij uw gezag over uw kind(eren) wordt beperkt.

De Raad voor de Kinderbescherming (RVDK) kan de Kinderrechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen indien er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind.Lees Verder 

JEUGDSTRAFRECHT

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht.

Jongeren die lichte strafbare feiten plegen, kunnen naar Halt worden gestuurd. Groot voordeel van een afdoening via Halt is dat de jongere geen strafblad krijgt. Lees Verder 

STRAFRECHT

Ook op het terrein van het strafrecht kunt u er van op aan dat uw belangen in goede handen zijn bij Spaan Advocatuur.

Om verschillende redenen kunt u bij het strafproces betrokken geraakt zijn. Zo kunt u verdachte worden van een strafbaar feit omdat iemand aangifte tegen u heeft gedaan bij de politie. Lees Verder 

BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht regelt de verhoudingen tussen overheidsinstellingen en burgers en ondernemingen.

Het bestuursrecht gaat over de manier waarop de overheid beslissingen neemt en welke rechten u heeft wanneer u het niet eens bent met een dergelijk besluit. U kunt dan binnen een wettelijke termijn bezwaar of beroep instellen. Dit bezwaar- of beroepschrift kunnen we voor u opstellen en indienen. Lees Verder